Logo
         ประชาสัมพันธ์ ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ปวช. ทุกชั้นปี ในวันนี้(5 มค. 2560)โรงเรียนธนาคารได้ทำการบันทึกเงินฝากค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/59 ให้แก่นักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนักเรียนสามารถเบิกจ่ายจากยอดเงินฝากได้ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 59 เป็นต้นไป โดยขอความร่วมมือให้นักเรียนติดต่อตอนบ่ายของทุกจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ยกเว้นวัน พฤ. และ วัน ศ. ถึงเวลา 17.00 น. (เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนฝึกงาน) สำหรับการประกาศรายชื่อนักเรียนสามารถตรวจสอบได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องโรงเรียนธนาคาร บอร์ดระหว่างอาคารเรียนรวม1-2 และทางไลน์กลุ่มของโรงเรียนธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 60 เป็นต้นไป
กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560... (20/07/2017) [อ่าน 198]
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง 2560... (28/06/2017) [อ่าน 474]
ประกวดแผนธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ... (16/05/2017) [อ่าน 300]
กำหนดการลงทะเบียนนักเรียน ปวช.1 และนักศึกษา ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 1/2560... (09/05/2017) [อ่าน 357]
กำหนดการถ่ายรูปหมู่และรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559... (06/03/2017) [อ่าน 424]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved