Logo

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญถวายภัตตาหารและน้ำปานะกับสามเณรจากโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่กว่า๑๐๐รูปที่จะมาศึกษาและปฎิบัติธรรม ณ ที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัฒน์บ้านสบเติ๋น ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ระหว่างวันที่๓๐ มกราคม-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และสามารถร่วมทำบุญผ่านทาง สถานีวิทยุ R-Radio network แม่เมาะ โทร 054266130 

กำหนดการถ่ายรูปหมู่และรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559... (06/03/2017) [อ่าน 141]
ประกาศผลผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน... (08/02/2017) [อ่าน 235]
ขอเชิญคณะครูประชุมพร้อมกัน ในวันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. ... (25/01/2017) [อ่าน 137]
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน สำหรับนักเรียนนักศึกษา... (20/01/2017) [อ่าน 195]
ประกาศกำหนดการรับสมัครและการรายงานตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560... (11/01/2017) [อ่าน 1064]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved