Logo

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญถวายภัตตาหารและน้ำปานะกับสามเณรจากโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่กว่า๑๐๐รูปที่จะมาศึกษาและปฎิบัติธรรม ณ ที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัฒน์บ้านสบเติ๋น ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ระหว่างวันที่๓๐ มกราคม-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และสามารถร่วมทำบุญผ่านทาง สถานีวิทยุ R-Radio network แม่เมาะ โทร 054266130 

กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560... (20/07/2017) [อ่าน 198]
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง 2560... (28/06/2017) [อ่าน 474]
ประกวดแผนธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ... (16/05/2017) [อ่าน 300]
กำหนดการลงทะเบียนนักเรียน ปวช.1 และนักศึกษา ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 1/2560... (09/05/2017) [อ่าน 357]
กำหนดการถ่ายรูปหมู่และรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559... (06/03/2017) [อ่าน 424]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved