Logo
วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ นำโดย นายวิเชียร งามจันทร์ทราทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559 "อพร. สัมพันธ์ 59 " เป็นการรวมพลังของสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2559... (09/03/2017) [อ่าน 60]
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2559 ... (06/03/2017) [อ่าน 55]
โครงการพัฒนาครูฝึกเพื่อเป็นวิทยากรสอนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินจำลอง... (06/03/2017) [อ่าน 30]
คณะอาจารย์จากราชมงคลลำปาง เข้าศึกษาดูงานห้องเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอน... (01/03/2017) [อ่าน 56]
พิธีเปิด “วันดอกเสี้ยว เที่ยวภูเขาไฟจำป่าแดด” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560... (01/03/2017) [อ่าน 40]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved