Logo
วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ นำโดย นายวิเชียร งามจันทร์ทราทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559 "อพร. สัมพันธ์ 59 " เป็นการรวมพลังของสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6... (23/11/2017) [อ่าน 51]
ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561... (23/11/2017) [อ่าน 47]
รับการตรวจประเมิน อวท. ระดับภาค ภาคเหนือ... (23/11/2017) [อ่าน 48]
พิธีเปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี 2560... (16/11/2017) [อ่าน 49]
คณะผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าศึกษาดูงานของวิทยาลัยฯ... (01/11/2017) [อ่าน 81]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved