Logo
        
นายวิเชียร งามจันทราทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ นำครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการบูรณาการตรวจความพร้อมรถโดยสารประจำทาง ซึ่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามมาตรการ “รถพร้อม คนพร้อม” ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยร่วมกันตรวจสอบรถ และพนักงานขับรถ ตามแบบรายการ ตรวจสอบรถโดยสาร และผู้ขับรถ ที่กรมการขนส่งทางบก กำหนด โดยเริ่มผลัดแรกเวลา 06.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง
พิธีไหว้ครู และทำบุญสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560... (15/06/2017) [อ่าน 39]
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา... (09/06/2017) [อ่าน 53]
โครงการ เสริมสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อการศึกษาอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปีการศึกษา ๒๕๖๐... (09/06/2017) [อ่าน 42]
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2560... (09/06/2017) [อ่าน 29]
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว... (30/05/2017) [อ่าน 54]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved