Logo
        
นายวิเชียร งามจันทราทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ นำครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการบูรณาการตรวจความพร้อมรถโดยสารประจำทาง ซึ่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามมาตรการ “รถพร้อม คนพร้อม” ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยร่วมกันตรวจสอบรถ และพนักงานขับรถ ตามแบบรายการ ตรวจสอบรถโดยสาร และผู้ขับรถ ที่กรมการขนส่งทางบก กำหนด โดยเริ่มผลัดแรกเวลา 06.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง
พิธีเปิดโครงการอาชีวอาสา 7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2560... (12/04/2017) [อ่าน 109]
เข้าร่วม งานลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่19 ณ จังหวัดชลบุรี... (04/04/2017) [อ่าน 52]
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2559... (09/03/2017) [อ่าน 125]
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2559 ... (06/03/2017) [อ่าน 103]
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559... (04/03/2017) [อ่าน 84]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved