Logo
        
นายวิเชียร งามจันทราทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ นำครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการบูรณาการตรวจความพร้อมรถโดยสารประจำทาง ซึ่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตามมาตรการ “รถพร้อม คนพร้อม” ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยร่วมกันตรวจสอบรถ และพนักงานขับรถ ตามแบบรายการ ตรวจสอบรถโดยสาร และผู้ขับรถ ที่กรมการขนส่งทางบก กำหนด โดยเริ่มผลัดแรกเวลา 06.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง
ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา ท่านผู้อำนวยการวิเชียร งามจันทราทิพย์ ... (28/09/2017) [อ่าน 38]
พิธีสืบชะตาหลวง ท่านผู้อำนวยการวิเชียร งามจันทราทิพย์... (28/09/2017) [อ่าน 33]
อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน (STEM Education)... (20/08/2017) [อ่าน 96]
โครงการค่ายแนะแนวการศึกษาต่อวิชาชีพอาชีวศึกษา เปิดบ้านวิชาการ(Open House) ๒๕๖๐... (18/08/2017) [อ่าน 129]
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา... (12/08/2017) [อ่าน 120]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved