Logo
        
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ได้จัดโครงการค่ายแนะแนวการศึกษาต่อวิชาชีพอาชีวศึกษา เปิดบ้านวิชาการ(Open House)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง ได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนของทางวิทยาลัยฯ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเลือกแผนกวิชา และสถานศึกษาในการเรียนต่อในเบื้องต้นได้


กองพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินฯ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ... (18/01/2018) [อ่าน 7]
รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ... (22/12/2017) [อ่าน 62]
คณะครู สอศ. เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรด้านการผลิตไฟฟ้า... (22/12/2017) [อ่าน 57]
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง มหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ... (20/12/2017) [อ่าน 65]
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6... (23/11/2017) [อ่าน 96]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved