Logo
        
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคล ล้านนาลำปาง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยง (STEM Education) ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2204

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าศึกษาดูงานของวิทยาลัยฯ... (01/11/2017) [อ่าน 39]
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์... (26/10/2017) [อ่าน 33]
วางพวงมาลา ถวายราชสดุดีสักการะ เนื่องในวันปิยะมหาราช 2560... (23/10/2017) [อ่าน 111]
ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา ท่านผู้อำนวยการวิเชียร งามจันทราทิพย์ ... (28/09/2017) [อ่าน 80]
พิธีสืบชะตาหลวง ท่านผู้อำนวยการวิเชียร งามจันทราทิพย์... (28/09/2017) [อ่าน 78]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved