Logo
        
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคล ล้านนาลำปาง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยง (STEM Education) ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2204

โครงการค่ายแนะแนวการศึกษาต่อวิชาชีพอาชีวศึกษา เปิดบ้านวิชาการ(Open House) ๒๕๖๐... (18/08/2017) [อ่าน 80]
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา... (12/08/2017) [อ่าน 76]
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่ 2560... (09/08/2017) [อ่าน 83]
คณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของพี่ชายของท่านนายกพนิดา... (08/08/2017) [อ่าน 61]
เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 26... (07/08/2017) [อ่าน 57]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved