Logo

ท่านรองผู้อำนวยการ พิรุณ อินทร์หอม พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาและนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี


 


วันที่ 8 ก.พ. 61 ผู้แทนครู ร่วมประชุมสัมมนา การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ... (08/02/2018) [อ่าน 27]
วันที่ 7 ก.พ. 2561 วทก.กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับ รร. สังกัด สพฐ. ใกล้เคียง จัดโครงการ... (08/02/2018) [อ่าน 40]
นศ.สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมอบรมต่อยอดเชิงพาณิชย์ โครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ... (08/02/2018) [อ่าน 35]
นักศึกษา วทก.กฟผ.แม่เมาะ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะPLC ระดับชาติ ครั้งที่ 27... (04/02/2018) [อ่าน 26]
โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ... (04/02/2018) [อ่าน 33]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved