Logo

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 ท่านรองผู้อำนวยการอรณี  จริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์ฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนี้


 


วันที่ 8 ก.พ. 61 ผู้แทนครู ร่วมประชุมสัมมนา การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ... (08/02/2018) [อ่าน 27]
วันที่ 7 ก.พ. 2561 วทก.กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับ รร. สังกัด สพฐ. ใกล้เคียง จัดโครงการ... (08/02/2018) [อ่าน 41]
นศ.สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมอบรมต่อยอดเชิงพาณิชย์ โครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ... (08/02/2018) [อ่าน 35]
นักศึกษา วทก.กฟผ.แม่เมาะ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะPLC ระดับชาติ ครั้งที่ 27... (04/02/2018) [อ่าน 27]
ท่านรองฯพิรุณ อินทร์หอม พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาและนศ.อวท.เข้าร่วมประชุม อวท.แห่งประเทศไทย ... (02/02/2018) [อ่าน 35]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved