Logo
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมการอบรมต่อยอดเชิงพาณิชย์ให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 50 ทีม เพื่อคัดเลือก 20 ทีม ภายใต้โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ RRR AWORD 2017 โดย สอศ. ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5-8 ก.พ. 2561 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพ

วันที่ 8 ก.พ. 61 ผู้แทนครู ร่วมประชุมสัมมนา การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ... (08/02/2018) [อ่าน 26]
วันที่ 7 ก.พ. 2561 วทก.กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับ รร. สังกัด สพฐ. ใกล้เคียง จัดโครงการ... (08/02/2018) [อ่าน 40]
นักศึกษา วทก.กฟผ.แม่เมาะ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะPLC ระดับชาติ ครั้งที่ 27... (04/02/2018) [อ่าน 26]
โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ... (04/02/2018) [อ่าน 33]
ท่านรองฯพิรุณ อินทร์หอม พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาและนศ.อวท.เข้าร่วมประชุม อวท.แห่งประเทศไทย ... (02/02/2018) [อ่าน 34]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved