Logo
วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า ตัวแทนคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะได้ได้ต้อนรับนักศึกษา โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ และ สาขาเทคโนโลยีพลังงาน มหาลัยราชภัฏลำปาง โดยจะเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยน ระหว่างวันที่ 28- 4 เมษายน 2561

โครงการเข้าค่ายปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม นร.-นศ. ประจำปีการศึกษา 2561... (20/05/2018) [อ่าน 68]
โครงการอบรมเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 9 - 24 เม.ย. 2561... (17/04/2018) [อ่าน 83]
กิจกรรมบริการให้ความช่วยเหลือประชาชนก่อนเทศการสงกรานต์ "ขับรถปลอดภัย สร้างวินัยจราจร " ... (17/04/2018) [อ่าน 68]
วันที่ 26 มี.ค. 61 ผู้บริหารและตัวแทนครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนกลุ่มปิโตรเคมีภัณฑ์ฯ... (29/03/2018) [อ่าน 138]
วันที่ 24 มี.ค. 61 ผอ.การุญ พรหมประกอบ พร้อมคณะ จัดพิธีเปิดโครงการ Fix it Center Thailand 4.0 ... (29/03/2018) [อ่าน 128]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved