Logo
วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ โดยมอบหมายให้สาขางานยานยนต์ จัดกิจกรรมบริการให้ความช่วยเหลือประชาชนก่อนเทศการสงกรานต์ในชื่อโครงการ "ขับรถปลอดภัย สร้างวินัยจราจร " โดยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่สัญจรไปมาในเส้นทางผ่านหน้าวิทยาลัย โดยมีตัวแทนผู้บริหารของวิทยาลัยคอยสังเกตุการณ์และให้กำลังใจในครั้งนี้

โครงการเข้าค่ายปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม นร.-นศ. ประจำปีการศึกษา 2561... (20/05/2018) [อ่าน 68]
โครงการอบรมเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 9 - 24 เม.ย. 2561... (17/04/2018) [อ่าน 83]
โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน ระหว่าง วทก.กฟผ. แม่เมาะ และ สาขา เทคโนโลยีพลังงาน มร.ลป.... (17/04/2018) [อ่าน 78]
วันที่ 26 มี.ค. 61 ผู้บริหารและตัวแทนครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนกลุ่มปิโตรเคมีภัณฑ์ฯ... (29/03/2018) [อ่าน 138]
วันที่ 24 มี.ค. 61 ผอ.การุญ พรหมประกอบ พร้อมคณะ จัดพิธีเปิดโครงการ Fix it Center Thailand 4.0 ... (29/03/2018) [อ่าน 128]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved