Logo
กำหนดการถ่ายรูปหมู่และรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559... (06/03/2017) [อ่าน 65]
ประกาศผลผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน... (08/02/2017) [อ่าน 147]
ขอเชิญคณะครูประชุมพร้อมกัน ในวันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. ... (25/01/2017) [อ่าน 85]
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน สำหรับนักเรียนนักศึกษา... (20/01/2017) [อ่าน 138]
ประกาศกำหนดการรับสมัครและการรายงานตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560... (11/01/2017) [อ่าน 816]
เชิญร่วมทำบุญถวายภัตตาหารสามเณรจากโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย... (10/01/2017) [อ่าน 110]
ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาชั้นปีจบประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการจบการศึกษา... (06/01/2017) [อ่าน 142]
บันทึกเงินฝากค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/59 ... (05/01/2017) [อ่าน 120]
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

  รายงานการประเมินตนเอง

  รายงานผลิตผลของสถานศึกษา

  รายงานงานส่งเสริมผลิตผลการค้า

  รายงานแผนกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษา

 เริ่มนับวันที่ 15/06/2558

 เยี่ยมชมวันนี้ : 94

 เยี่ยมชมเดือนนี้ : 3,137

 เยี่ยมชมปีนี้ : 7,645

 เยี่ยมชมทั้งหมด : 25,820

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved