ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
ปรัชญา
การศึกษาอาชีพเพื่อพัฒนาคน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
วิสัยทัศน์
มุ่งเป็นสถานศึกษาชั้นนำของการอาชีวศึกษา ภายใต้ข้อตกลงร่วมมือ และความต้องการของชุมชนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
[03-06-2563] พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี​ฯ​ ประจำปี 2563
[06-04-2563] มอบและติดตั้ง ฉากกั้นป้องกัน ไวรัส COVID-19​
[20-03-2563] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ (ครู) สาขาไฟฟ้ากำลัง
[16-03-2563] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์)พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
[09-03-2563] ประกาศงดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
[04-03-2563] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำนดการสอบพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
[28-02-2563] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายการุญ พรหมประกอบ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
กฟผ.แม่เมาะ
จดหมายข่าววิทยาลัย
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือ
แผนการเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
เยี่ยมชมเว็บไซต์เดิมของวิทยาลัย คลิกที่นี่

กิจกรรมวิทยาลัย

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

Click here!

แนะนำวิทยาลัย

แนะนำวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

แนะนำสาขาเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

แนะนำสาขาเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า