ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
ปรัชญา
การศึกษาอาชีพเพื่อพัฒนาคน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
วิสัยทัศน์
มุ่งเป็นสถานศึกษาชั้นนำของการอาชีวศึกษา ภายใต้ข้อตกลงร่วมมือ และความต้องการของชุมชนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
[09-04-2562] ค่าใช่จ่ายในการวัดตัวตัดชุด และซื้อเครื่องแต่งกาย
[09-04-2562] ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และปวส. 2562
[09-04-2562] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562
[29-03-2562] รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบวัดความถนัดทางการเรียน
[31-01-2562] ประชาสัมพันธ์โควต้า ระดับ ปวช.และ ปวส. ปีการศึกษา 2562
[11-01-2562] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
[28-12-2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวันเวลา สถานที่ในการสอบ
[20-12-2561] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน และตำแน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
[19-12-2561] การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ
[01-11-2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายการุญ พรหมประกอบ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
กฟผ.แม่เมาะ
เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบางรายการได้ ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิมได้โดยการ คลิกที่นี่
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือ

กิจกรรมวิทยาลัย

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

Click here!

แนะนำวิทยาลัย

แนะนำวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

แนะนำสาขาเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

แนะนำสาขาเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า