ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
ปรัชญา
การศึกษาอาชีพเพื่อพัฒนาคน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
วิสัยทัศน์
มุ่งเป็นสถานศึกษาชั้นนำของการอาชีวศึกษา ภายใต้ข้อตกลงร่วมมือ และความต้องการของชุมชนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
[02-08-2562] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
[30-07-2562] Recruitment of a Foreign Teacher
[30-07-2562] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)
[26-07-2562] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
[04-07-2562] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครุพิเศษสอน จำนวน 2 อัตรา
[17-06-2562] ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตรา
[10-06-2562] ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน
[07-06-2562] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
[04-06-2562] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ภาษาไทย)
[31-05-2562] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 3

ข่าวนักเรียน-นักศึกษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายการุญ พรหมประกอบ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
กฟผ.แม่เมาะ
เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบางรายการได้ ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิมได้โดยการ คลิกที่นี่
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือ
แผนการเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

กิจกรรมวิทยาลัย

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

Click here!

แนะนำวิทยาลัย

แนะนำวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

แนะนำสาขาเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

แนะนำสาขาเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า