คณะครูและนักเรียน ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย

รายละเอียด

04-09-2561

วันที่ 4 กันยายน 2561 ณ หอประชุมโอฬาร รองผู้อำนวยการฯ อรณี จริยา ได้นำตัวแทนคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ของวิทยาลัยฯ ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย