การเปิดประชุม องค์การนักศึกษาวิชาชีพในอนาคต (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

07-09-2561

วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ อาคารหอประชุมและโภชนาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้จัดให้มีการเปิดประชุม องค์การนักศึกษาวิชาชีพในอนาคต (อวท.) ประจำปีการศึกษา2561 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา จำนวน 300 คนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ด้วย พร้อมทั้งได้จัดการประกวดแข่งขั้นร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง เพลงไทยสากล และเพลงสากล เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่อไป