กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ และเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

24-09-2561

วันที่ 24-26 กันยายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ และเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร ครูผู้กำกับลูกเสือ และ นักเรียนชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้