ทีม lignight สร้างชื่อในการแข่งขันควบคุมและระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0

รายละเอียด

11-10-2561

ตัวแทนคณะครู และ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ เข้าร่วมแข่งขันควบคุมและระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ณ มหาวิทยาราชมงคล ธัญบุรี ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2