พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร

รายละเอียด

13-10-2561

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกิจกรรม พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง