ประชุมนักศึกษาฝึกอาชีพ ปีการศึกษา 2/2561

รายละเอียด

18-10-2561

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 อาคารหอประชุมโภชนาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้จัดประชุมพอเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัย นายการุญ พรหมประกอบ และคณะผู้บริหาร คณาจาย์ร่วมกล่าวต้อนรับรวมถึงให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้