พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก รัชกาลที่ 5

รายละเอียด

23-10-2561

วันที่23 ตุลาคม 2561. ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู. และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่เมาะ วิทยา