แข่งขันทักษะ 2561

รายละเอียด

01-11-2561

วันที่ 1 พฤศจิกยน 2561 คณะผู้บริหารและ ครู ร่วมการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทีกษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ้งผลการแข่งขัน นักศึกษาขิงวิทยาลัยฯ สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันครั้งนี้หลายรายการ