แข่งนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค

รายละเอียด

05-12-2561

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคโปลิเทคนิคลานนา ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับภาค และการประชุมเลือกตั้งองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561