คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก SNK Negari @ Cininong จากสาธารณรัฐอินโดนิเซีย เข้าศึกษาดูงาน

รายละเอียด

31-10-2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเฉพาะทางด้านเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า คณะผู้บริหาร นำโดยผู้อำนวยการ การุญ พรหมประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯได้ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก SNK Negari @ Cininong จากสาธารณรัฐอินโดนิเซีย พร้อมทั้งตัวแทนผู้บริหารและครูจากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง รวมทั้งสิ้น 14 คนเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ทางด้านอาชีวศึกษา ของวิทยาลัย ในการนี้ตัวแทนคณะครู เข้าร่วม ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย