ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

08-11-2561

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารหอประชุมโภชนาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ แม่เมาะ ได้จัดให้มีการพบปะ ระหว่างครูและ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 โดยเพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้ พูดคุย และสอบถาม ด้านพฤติกรรมและการเรียนของตน