สิ่งประดิษฐ์ 61

รายละเอียด

13-11-2561

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมการแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์อาชีวะศึกษา ระดับจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย ผู้อำนวยการ การุญ พรหมประกอบ เดินทางมาให้กำลังใจแก่ คณะครูและตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วย