ลอยกระทง 61

รายละเอียด

22-11-2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยทางวิทยาลัยฯได้จัด ขบวนกระทงร่วมงานในครั้งนี้ด้วย