วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช2561

รายละเอียด

30-11-2561

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาได้จัดพิธีคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช2561