ร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

รายละเอียด

05-12-2561

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา