ฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่บุคคลกลุ่มต่างๆ

รายละเอียด

13-12-2561

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำปางได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่บุคคลกลุ่มต่างๆให้กับนักเรียน นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ ชั้น ปวส.2 เพื่อให้เกิดความรู้พื้นทางทางด้านกฏหมาย โดยมีท่านผู้อำนวยการ การุญ พรหมประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และ ครู