กิจกรรมงานฤดูหนาวและกาชาด จ.ลำปาง

รายละเอียด

19-12-2561

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ งานฤดูหนาวและงานกาชาติ จังหวัดลำปาง สนามกีฬากลาง หนองกระทิง จังหวัดลำปาง ตัวแทนคณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้ไปจัดนิทรรศการ การศึกษาต่อและกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ เจาะลูกโป่ง ณ บูธแสดงนิทรรศการการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง โดยกิจกรรมภายในงานได้รับการตอบรับจากผู้เยี่ยมชมงานเป็นจำนวนมาก