พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส ครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยฯ

รายละเอียด

28-12-2561

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมโภชนาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส ครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยฯ ในวันที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยมีท่านผู้อำนวยการ การุญ พรหมประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธาน พร้อมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ คณะ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในการนี้ได้ทำพิธีเจิมเพื่อเปิดอาคารหอพักภายในวิทยาลัยฯ