ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ในนามตัวแทนวิทยาลัยฯไปสวัสดีปีใหม่ ปี 2562 แก่ส่วนราชการ

รายละเอียด

16-01-2562

วันที่ 2 มกราคมครับ2562 คณะผู้บริหารนำโดย ผู้อำนวยการ การุญ พรหมประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ในนามตัวแทนวิทยาลัยฯไปสวัสดีปีใหม่ ปี 2562 แก่ส่วนราชการ ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่เมาะ