ผู้อำนวยการ การุญ. พรหมประกอบ มอบเงินสนับสนุน การทำกิจกรรม กีฬาสี ให้กับประธานสีแต่ละสี

รายละเอียด

16-01-2562

วันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ผู้อำนวยการ การุญ. พรหมประกอบ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้มอบเงินสนับสนุน การทำกิจกรรม กีฬาสี ให้กับประธานสีแต่ละสี เพื่อใช้ในการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแต่ละสีต่อไป