ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมวันครู อำเภอแมเมาะ

รายละเอียด

16-01-2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาล แม่เมาะ (ชุมชน 1) ได้จัดพิธี วันครู อำเภอแมเมาะ เพื่อเป็นการน้อมละลึกในพระคุณ ของครูบาอาจารย์ ที่ล่วงลับ ในการนี้ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ร่วมกิจกรรม พร้อมทั้ง แสดงความยินดีคัวแทนครู จากวิทยาลัย ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในการพัฒนาผู้เรียน ในครั้งนี้นี้ด้วย