ตัวแทนคณะ ผู้บริหาร และ ครู ได้รับมอบยางรถยนต์ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จาก หมวดบำรุงรักษายาง เหมืองแม่เมาะ เพื่อนำมาเป็นสื่อการเรียนการสอน ของนักเรียน นักศึกษา แผนก ช่างยนต์

รายละเอียด

17-01-2562

วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ เหมืองแม่เมาะ ตัวแทนคณะ ผู้บริหาร และ ครู ได้รับมอบยางรถยนต์ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จาก หมวดบำรุงรักษายาง เหมืองแม่เมาะ เพื่อนำมาเป็นสื่อการเรียนการสอน ของนักเรียน นักศึกษา แผนก ช่างยนต์ ต่อไป