ปลูกกล้าไม้ในโครงการ ลำปาง เย็นสบาย เขียวสวย ด้วยมือเรา ๑ปี ๑ ต้น

รายละเอียด

17-06-2562

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายพิรุณ อินทร์หอม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา นำ ตัวแทน คณะ ครู เนตรนารี นักเรียนชมรมจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกกล้าใม้เฉลิมพระเกียรติโครงการ " ลำปาง เย็นสบาย เขียวสวย ด้วยมือเรา ๑ปี ๑ ต้น" เพื่อน้อมถวายแก่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ลานกิจกรรม หน้าโรงเรียนแม่เมาะวิทยา โดยมีท่าน นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงกร