มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ในโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู็ดิจิทัล ชุมชน กิจกรรม fix it center

รายละเอียด

11-06-2562

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายการุญ พรหมประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ได้เป็นประธานมอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ ในโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู็ดิจิทัล ชุมชน กิจกรรม fix it center ในศูนย์การเรียนเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒