ประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาเป็นเลิศเฉพาะทาง

รายละเอียด

27-06-2562

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาเป็นเลิศเฉพาะทาง นำโดย ดร. สาโรจน์ ขอจ่วนเตี่ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา ช่างอุตสาหกรรม ประธาน นายจีราวุฒิ แสงสิริโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม และ พัฒนาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก และ กทม. นายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาภาคเหนือ พร้อมคณะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมยกระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล