ถวายเทียนพรรษา

รายละเอียด

07-08-2562

วันที่ 12 กรกฏาม 2562 นายการุญ พรหมประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ พร้อมทั้ง คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านแขม เพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับนักเรียน นักศึกษา การมีส่วนร่วมรณรงค์สืบสานประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา