ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 62

รายละเอียด

21-07-2562

วิทยาลัยเทคโนโลยและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ได้ออกให้บริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( fix it Center) ในเชตพื้นที่อำเภอแม่เมาะ และพื้นที่ไกล้เคียงโดยให้บริการ การตรวจเช็ค และ ซ่อมสร้าง ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า และ เครื่องจักรทางการเกษตร และ รถจักรยานยนต์ โดยมีนายการุณ พรหมประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มาคอยอำนวยการ และให้กำลังใจแก่ ครู นักเรียน ที่มาร่วมออกหน่วย โดยโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปที่มารับบริการในครั้งนี้