ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รายละเอียด

12-08-2562

วันที่ 6 สิงกาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ จัดพิธีนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอาคารโภชนาคาร พร้อมทั้งมอบใบประกาศให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ