งานลอยกระทง 2562

รายละเอียด

18-11-2562

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ นำโดยนางสาวกชพร สดเมือง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรีย นักศึกษา ร่วมเดินขบวนสืบสานประเพณีงานลอยกระทง อำเภอแม่เมาะ โดยเทศบาลตำบลแม่เมาะ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 84 พรรษา หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ