การประเมินมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง

รายละเอียด

18-11-2562

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ ร่วมการประเมินมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง