การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด

รายละเอียด

18-11-2562

วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ นำโดยคณะผู้บริหาร และคณะครู นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง