การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประจำปีพ.ศ. 2562 – 2563 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงการวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง

รายละเอียด

20-11-2562

วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ นำโดยคณะผู้บริหาร และคณะครู นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประจำปีพุทธศักราช 2562 – 2563 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงการวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง เพื่อคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ทั้ง 9 ประเภท และ 1 องค์ความรู้ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับ ปวช. และปวส. เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดลำปางเข้าร่วมประกวดในระดับภาคเหนือ และระดับชาติต่อไป