วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี 2562

รายละเอียด

28-11-2562

วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ประจำปี 2562 ณ หอประชุมและโภชนาคาร โดยมีนางสาวอรณี จริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นประธานในพิธี