วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รายละเอียด

03-12-2562

วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ จัดพิธีถวายราชสดุดีน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมและโภชนาคาร โดยมีนายการุญ พรหมประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี และการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ เป็นประธานในพิธี