กิจกรรมวันกองทัพไทย

รายละเอียด

18-01-2563

ตัวแทนคณะครูและนักเรียน​นักศึกษา​และชมรมลูกเสือจิตอาสา​วิทยาลัย​เทคโน​โลยีและ​การ​จัดการ​ ​กฟผ.​แม่เมาะ​ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารอบบริเวณถนน​ ศาลหลักเมือง​ เนื่องในวันสมเด็จ​พระนเรศวร​มหาราช​(วันกองทัพไทย)​ ตรงกับวันทีี​ 18 มกราคม​ของทุกปี