มอบและติดตั้ง ฉากกั้น ป้องกันไวรัส​ COVID-19​19

รายละเอียด

06-04-2563

วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ นำโดยนายการุญ พรหมประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะครู มอบและติดตั้งฉากกั้นป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับโรงพยาบาลแม่เมาะ โดยมีนายกระสิน เขียวปิง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ เป็นผู้รับมอบ