มอบและติดตั้ง ฉากกั้น ป้องกันไวรัส​ COVID-19​

รายละเอียด

09-04-2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ นำโดยนายคนองเดช ดาวสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และตัวแทนคณะครู มอบฉากกั้นป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ให้กับ กองการแพทย์แม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมีทันตแพทย์หญิง แววดาว มงคลสรรห์ ตำแหน่ง ทพ.10 ทำการแทน หัวหน้ากองการแพทย์แม่เมาะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้รับมอบ